Ein af megin aðgerðum umferðaröryggisáætlunar samgönguráðuneytisins er komin til framkvæmda.

Samningur Umferðarstofu og Grundaskóla á Akranesi, sem undirritaður var í gær, er liður í því að ná markmiði samgönguráðuneytisins um fækkun alvarlegra slasaðra og látinna um að jafnaði 5% á ári.

Væntur ávinningur af umferðaröryggisfræðslu í grunnskólum er fækkun látinna um 0,2 að meðaltali á ári og fækkun alvarlegra slasaðra um 1,0 að meðaltali á ári.

Samningurinn felur í sér að Grundaskóli verður móðurskóli umferðarfræðslu á grunnskólastigi og öðrum skólum til ráðgjafar á því sviði. Við skólann mun starfa verkefnisstjóri og teymi kennara sem sinnir umferðarfræðslu sérstaklega. Í störfum þeirra felst meðal annars að skipuleggja og stjórna námskeiðum og fræðslufundum fyrir kennara grunnskóla á landinu öllu. Að auki munu samningsaðilar, í samstarfi við Námsgagnastofnun, fylgja eftir og kynna nýjan umferðarvef fyrir öðrum skólum.

Samkomulag þetta er til reynslu skólaárið 2005-2006 og mun Umferðarstofa standa straum af þeim kostnaði sem hlýst af þessu verkefni og vera skólanum til ráðgjafar. Í lok tímabilsins munu fulltrúar Grundaskóla, Umferðarstofu og samgönguráðuneytis leggja mat á ávinning samstarfsins og endurskoða það með hugsanlegt framhald í huga.

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig umferðaröryggisaðgerðum hefur verið forgangsraðað með tilliti til ávinnings.Umferðaröryggisaðgerðir:

Fækkun látinna

Fækkun alvarlegra slasaðra

Fjármögnun 2005-2008
Hraðakstur og bílbeltanotkun
2,5

4,8

687
Leiðbeinandi hraðamerkingar
0,3

0,9

17
Eyðing svartbletta
0,5

2,3

312
Ölvun/fíkniefni við akstur
0,5

2,7

228
Umferðaröryggi í öryggisstjórnun fyrirtækja
0,1

0,6

15
Umferðaröryggi í námsskrá grunnskóla
0,2

1,0

62
Öryggisbeltanotkun í hópbifreiðum
0,0

0,3

16
Forvarnir erlendra ökumanna
0,2

1,2

47
Slysum og óhöppum v. lausagöngu búfjár fækkað með girðingum
0,1

0,7

156
Samtals
4,2

14,5

1.540 m.