Í gær svarði Sturla Böðvarsson fyrirspurn Önnu Kristínar Gunnarsdóttur um flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar.

Svör Sturlu og spurningar Önnu eru eftirfarandi:


1. „Hve oft hefur flug til Ísafjarðar fallið niður sl. fimm ár, skipt niður eftir árum og mánuðum?“

Þurft hefur að fella niður flug til Ísafjarðarbæjar á árunum 2000 til 2004 sem hér segir:

Árið 2000: 112 sinnum. Flogið 13 sinnum til Þingeyrar í staðinn.
Árið 2001: 150 sinnum. Flogið 29 sinnum til Þingeyrar í staðinn.
Árið 2002: 121 sinnum. Flogið 39 sinnum til Þingeyrar í staðinn.
Árið 2003: 70 sinnum. Flogið 22 sinnum til Þingeyrar í staðinn.
Árið 2004: 77 sinnum. Flogið 15 sinnum til Þingeyrar í staðinn.

Í ráðuneytinu liggur fyrir sundurliðun á þeim tilvikum þar sem ekki hefur verið hægt að lenda á Ísafirði, annars vegar, og hins vegar hve oft hefur verið flogið til Þingeyrar í staðinn, eftir mánuðum og árum.


2. „Hve oft hefur verið lent á Þingeyrarflugvelli þegar ófært hefur verið til Ísafjarðar á sama tímabili, skipt eftir árum og mánuðum?“

Ekki liggur fyrir nein skráning á því hvenær lent hefur verið á Þingeyrarflugvelli þegar ófært hefur verið til Ísafjarðar. Hins vegar má gera ráð fyrir að í flestum ef ekki öllum tilvikum, þar sem lent er á Þingeyri, sé um það að ræða að ófært sé til Ísafjarðar.

3. „Hvaða úrbætur yrði að gera á Þingeyrarflugvelli til að hann gæti að fullu þjónað sem varavöllur fyrir Ísafjarðarflugvöll og hvað yrði samfara því mikill stofnkostnaður annars vegar og rekstrarkostnaður hins vegar?“

Undanfarin ár hefur Þingeyrarflugvöllur verið rekinn sem varaflugbraut fyrir Ísafjarðarflugvöll og þjónustustig hans skilgreint í samræmi við það. Þetta fyrirkomulag hefur styrkt stöðu Ísafjarðarflugvallar og aukið ferðatíðni áætlunarflugsins til muna.
Unnið hefur verið að því að bæta veðurgjöf og veðurupplýsingar frá staðnum, meðal annars með því að setja upp myndavélar á Þingeyrarflugvelli sem sýna á tölvuskjá í flugturninum á Ísafjarðarflugvelli hvernig aðstæður eru á Þingeyri þá stundina. Einnig er hægt að lesa af veðurmælakerfum Þingeyrarflugvallar á tölvuskjá á Ísafjarðarflugvelli. Allt er þetta til þess fallið að flýta fyrir veðurupplýsingum til flugrekandans og skapa nútímalegri vinnubrögð í þágu flugsins með flugöryggi að leiðarljósi.
Hafa verður í huga eftirfarandi atriði við skoðun talna um nýtingu á Þingeyrarflugvelli:

      1. 1. Þar sem flugbrautin er í stysta lagi fyrir Fokker 50 flugvélar nýtist hún ekki sem skyldi vegna þungatakmarkana. Þá er ekki ljós á flugbrautinni, sem gerir erfiðara en ella að nýta hana við léleg birtuskilyrði, einkum á tímabilinu frá nóvember til janúar.  1. 2. Raunverulegur ferðafjöldi til Þingeyrar segir ekki allt um nýtingu flugvallarins, þar sem ófáar ferðir til Ísafjarðar eru hafnar vegna þess að mögulegt er að lenda á Þingeyri ef veðurskilyrði bregðast á Ísafirði.

  2.  

3. Talið er að með endurbyggingu og lengingu flugbrautarinnar og tilkomu flugbrautarljósa ásamt öðrum öryggisbúnaði verði flugi í auknum mæli beint inn á Þingeyrarflugvöll þegar austlægar áttir og suðaustlægar áttir eru ríkjandi á Ísafjarðarflugvelli.

Áætlun Flugmálastjórnar gerir ráð fyrir endurbyggingu Þingeyrarflugvallar með það að markmiði að brautin geti að fullu þjónað sem varaflugbraut fyrir Ísafjarðarflugvöll og nothæf allan sólarhringinn. Gert er ráð fyrir því að endurbyggð braut geti þjónað Fokker 50 flugvélum ekki síður en Ísafjarðarflugvöllur.
Unnið er að lokahönnun verksins og gerð útboðsgagna og áætlað að framkvæmdir hefjist á komandi vori. Gróf kostnaðaráætlun verksins fyrir lokahönnun er um 170 milljónir króna, auk kostnaðar vegna breytingar á vegi. Rekstrarkostnaður Þingeyrarflugvallar er um 5 milljónir kr. 2004. Áætla má að þessi kostnaður muni hækka nokkuð eftir breytinguna.