Eftir langar og strangar umræður á Alþingi var samþykkt seint í gærkvöld frumvarp samgönguráðherra um heimild ríkissjóðs til að selja Landssíma Íslands. Þar með er stigið stórt skref í langstærstu einkavæðingu ríkisins til þessa. Línurnar í þessu máli á milli stjórnmálaflokkanna voru frekar skýrar. Enginn ágreiningur var meðal stjórnarliða um að selja fyrirtækið í einu lagi, eða &quotmeð manni og mús“ eins og einn þingmanna komst að orði í ræðu sinni. Samfylkingin vildi skilja frá fyrirtækinu grunnnet þess og selja afganginn, en Vinstri Grænir voru alfarið á móti sölu fyrirtækisins.

Atkvæði á Alþingi féllu þannig að lokum: 32 sögu já, 6 sögu nei, 14 greiddu ekki atkvæði og 11 þingmenn voru fjarstaddir.