Samningafundur var haldinn í Borgartúni þann 10. des. sl. þar sem vegamálastjóri f.h. Vegagerðarinnar, sem verkkaupa, undirritaði samning við Háafell ehf., Jarðvélar sf., og Eykt ehf., sem vertaka, að viðstöddum samgönguráðherra.

Þessi áfangi Reykjanesbrautar, sem samningurinn er gerður um, nær frá Hvassahrauni um Afstapahraun og Kúagerði, um 1,5 km vestur fyrir Vatnsleysustrandarveg. Um 8,1 km að lengd. Tvenn mislæg gatnamót eru á þessum kafla, annars vegar í Hvassahrauni og hins vegar við Vatnsleysustrandarveg.  Áætlað er að hefja framkvæmdir í byrjun árs 2003 og ljúka þeim eigi síðar en 1. nóvember 2004.