Ég lagði fram fyrirspurn til iðnaðarráðherra á Alþingi í dag varðandi virkjun sjávarfalla. Hér er ræðan sem flutt var af því tilefni.
Fyrirspurn til iðnaðaðrráðhera um virkjun sjávarfalla

Um veröldina alla er leitað með logandi ljósi að nýtanlegri orku til iðnaðar og heimilisnota.
Þeir kostir sem við Íslendingar horfum einkum til og höfum gert okkur gildandi á er virkjun jarðvarma og virkun vatnsafls eins og þekkt er.  Gerðar hafa verið tilraunir hér  með virkjun vindorkunnar án teljandi árangurs. Nú horfa menn til þess að nýta orku sem kann að finnast í olíu í jarðlögum á landgunninu og að virkja sjávarföllin.

Virkjun sjávarfalla til raforkuframleiðslu hefur verið að taka stórstígum framförum og hafa stórþjóðirnar verið að vinna að þróun búnaðar til slíkra virkjana. Er rík ástæða til þess fyrir okkur Íslendinga að kanna alla kosti slíkra virkjana.

Á orkuþingi hasutið 2006 var flutt erindi um sjávarorku og möguleika virkjana sjávarfalla við Ísland. Bar fyrirlesturinn yfirskriftina ,,Nýir tímar, aðrir kostir”.

Virkjun sjávarorkunnar er á margan hátt heillandi viðfangsefni og gæti hugsanlega komið til móts við vaxandi kröfur á sviði umhverfismála. Virkjun sjávarorkunnar byggist á virkjun ölduhreyfingar, á virkjun sjávarfallanna, á virkjun straumanna og virkjun hitastigsmunar .

Því miður liggja ekki fyrir teljandi rannsóknir á þessum kostum hér á Íslandi og stjórnvöld virðast ekki hafa markað sér stefnu um virkjun sjávarfalla enda má segja að virkjun jarðvarma og vatnsaflsins hafi verið nægjanlegt verkefni fyrir okkur hin síðari ár. Engu að síður þarf að horfa til framtíðar og kortleggja alla kosti okkar til að búa í haginn fyrir komandi kynslóðir bæði með því að nýta kosti auðlindanna og með því að velja þá nýtingu sem raskar ekki möguleikum komandi kynslóða til þess að búa í landinu við sem mesta hagsæld og nýta auðlindir okkar í  þágu þjóðarinnar.

Að mati þeirra sérfræðinga sem fjallað hafa um virkjun sjávarorkunnar við Ísland þá eru kostir mestir og bestir við virkjun í Breiðafirði þar sem munur flóðs og fjöru er mestur hér við landið eða yfir 5 metrar.

Fyrirtækið Sjávarorka hefur í mörg ár unnið að skoðun kosta og hafa einstaklingar lagt ómælda vinnu í að hreyfa því að rannsóknir fari fram og metnir verði kostir þess að virkja sjávarorkuna í Breiðafirði. Hægt hefur miðað og hef ég því leyft mér að leggja fram svohljóðandi fyrirspurn fyrir iðnaðarráðherra:

Fyrirspurn


til iðnaðarráðherra um virkjun sjávarfalla við Ísland.
Frá Sturlu Böðvarssyni.


    1.      Hyggst ráðuneytið móta stefnu um virkjun sjávarfalla við Ísland?
    2.      Liggja fyrir einhverjar rannsóknir á vegum opinberra aðila um kosti og hagkvæmni sjávarfallavirkjana við Ísland?
    3.      Hyggst ráðuneytið beita sér fyrir stuðningi við þá sem metið hafa virkjunarkosti sjávarfalla í Breiðafirði?