Meðal markmiða fjarskiptaáætlunar 2005 til 2010 er að sjónvarps- og útvarpsdagskrá RÚV verði dreift með stafrænum hætti um gervihnött til sjómanna á miðum við landið og strjálbýlla svæða landsins. Skrifað var í dag undir samning við Telenor á grundvelli samningskaupaferlis um að annast verkefnið. Þrjú tilboð bárust öll frá erlendum aðilum.
Verkefnið er unnið á vegum stjórnar fjarskiptasjóðs og skrifuðu Friðrik Már Baldursson, formaður fjarskiptasjóðs, og Páll Magnússon útvarpsstjóri undir samninginn ásamt forstjóra   Telenor, Cato Halsaa, að viðstöddum Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra.
Stjórn fjarskiptasjóðs leitaði samstarfs við Ríkisútvarpið um verkefnið og óskað var eftir aðstoð Ríkiskaupa við undirbúning og framkvæmd samningskaupaferilsins. Verkið var ekki útboðsskylt þar sem það fellur ekki undir lög um opinber innkaup eða innkaupatilskipanir. Ákveðið var því að viðhafa aðferðafræði samningskaupa til að tryggja að þjónustan fengist af sem mestum gæðum og fyrir sem hagstæðast verð. Valdir voru í september síðastliðnum 9 aðilar til þátttöku og gefinn frestur fram í nóvember til að senda tilboð. Tilboð bárust frá Eutelsat, Intelsat og Telenor. Áætlaður heildarkostnaður við verkefnið er kringum 150 milljónir króna á næstu þremur árum.
Neytendum á afmörkuðum svæðum stendur þegar til boða stafrænt sjónvarp sem dreift er með ýmsum hætti með þræði eða þráðlaust. Nauðsynlegt þykir að sjófarendur og íbúar strjálbýlli svæða sem ekki njóta í dag fullnægjandi þjónustu eigi möguleika á að ná stafrænt í gegnum gervihnött sjónvarpsdagskrá RÚV og dagskrá Rásar 1 og Rásar 2.
Til að ná sendingunum þarf gervihnattadisk, sem stilla þarf nákvæmlega í átt til gervihnattarins Thor 2, sem er í suðsuðausturátt um það bil 15 gráður yfir sjóndeildarhring, en nokkuð breytilegt eftir hvar er á landinu. Við diskloftnetið þarf gervihnattaviðtæki, sem tekið getur við þessum sendingum, og viðtækið þarf að hafa rauf fyrir aðgangskort samkvæmt Conax myndlyklakerfinu, því útsendingarnar verða í læstri dagskrá vegna rétthafasamninga RÚV. Aðgangskort verður hægt að fá hjá Ríkisútvarpinu.
Stefnt er að því að útsendingar hefjist í byrjun apríl næst komandi og þá á almenningur í hinum dreifðu byggðum og sjómenn að geta farið að nýta sér þjónustuna.

Önnur verkefni fjarskiptasjóðs


Af öðrum verkefnum fjarskiptaáætlunar má nefna að nýverið var skrifað undir samning við Símann hf. um að þétta GSM farsímanetið í kjölfar útboðs í fyrra. Með þessum verksamningi á farsímanetið að verða aðgengilegt á Hringveginum, fimm fjallvegum og á nokkrum köflum þjóðvegarins um Barðastrandarsýslu. Verður þá komið farsímasamband á svo til öllum Hringveginum. Í síðara farsímaútboðinu er ráðgert að auka farsímaþjónustu á nærri 1.300 km vegalengd á stofnvegum víðs vegar um landið og á nokkrum ferðamannasvæðum. Stefnt er að því að auglýsa útboðið á fyrri hluta ársins.
Þá er stefnt að því samkvæmt fjarskiptaáætlun að allir landsmenn sem þess óska hafi aðgang að háhraðaneti á þessu ári. Samkvæmt því er ráðgert að bjóða út uppbyggingu á háhraðaþjónustu á næstu mánuðum. Unnið er að því að kortleggja hvar háhraðatenging er ekki fyrir hendi og hvaða kröfur á að gera til þjónustu. Samkvæmt bráðabirgðatölum eru í dag 1.603 lögbýli í dreifbýli án háhraðatengingar og 69 til viðbótar í þéttbýli. Það þýðir að um 6.300 manns hafa ekki möguleika á háhraðatengingum. Fyrir rúmum tveimur árum var þessi fjöldi um 22 þúsund. Næsti liður í greiningunni er að fara yfir málið með markaðsaðilum og kanna hvar þeir hyggja á frekari uppbyggingu. Í framhaldinu verður ljóst á hvaða svæðum fjarskiptasjóður muni stuðla að uppbyggingu á.