Taflan sýnir sveitarfélög í Norðvesturkjördæmi og fólksfjölda í þeim miðað við 1. desember 2002

 

 Vesturland
 
 Vestfirðir
 
 Norðurland  vestra
 
 Hvalfjarðarstrandarhr.   
         169
 Reykhólahr.
      292
 Húnaþing vestra 
  1.207
 Skilmannahreppur 
       144
 Vesturbyggð
   1.120
 Áshreppur 
       81
 Innri-Akraneshreppur    
         114
 Tálknafjarðarhr.
      346
 Sveinsstaðahr.
       91
 Akranes    
      5.578
 Bolungarvík 
      957
 Torfalækjarhr.
       97
 Leirár- og Melahreppur  
      120
 Ísafjarðarbær
   4.153
 Blönduósbær
     933
 Borgarfjarðarsveit  
         693
 Súðavíkurhr.
      234
 Svínavatnshreppur
     141
 Skorradalshreppur 
          65
 Árneshreppur
        59
 Bólstaðahlíðarhr.
     107
 Hvítársíðuhreppur 
          84
 Kaldrananeshr.
      132
 Höfðahreppur
599
 Borgarbyggð 
   2.520
 Hólmavíkurhr.
      480
 Skagabyggð
101
 Kolbeinsstaðahr.
         109
 Broddaneshr.
63
 Sveitarfélagið Skagafjörður
4165
 Eyja- og Miklholtshr. 
         116
 Bæjarhreppur
    94
 Akrahreppur
     235
 Snæfellsbær  
      1.780
 
     
 
  
 Grundarfjarðarbær
         964
 
    
 
     
 Helgafellssveit 
           56
 
 
 
 
 Stykkishólmur 
      1.228
 
 
 
 
 Dalabyggð 
    662
 
 
 
 
 Saurbæjarhreppur
93
       
 Samtals
   14495
 
7930
 
7757

Samanlagður mannfjöldi allra kjördæmanna er því skv. þessu 30.182.  Eins og sjá má er
Siglufjarðarkaupstaður ekki talinn hér með en hann fellur í Norðausturkjördæmi skv. nýrri kjördæmaskipan.  Þess má geta að fólksfjöldi á Siglufirði var 1. desember 2002 1.456.