Framlög til flugmála á árunum 1991 til 2002 eru reiknuð á verðlagi ársins 2002.  Rauða línan sýnir landið allt, en bláa línan sýnir Norðvesturkjördæmi.

Tölurnar eru í milljónum króna á verðlagi ársins 2002.

  
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
  1998
1999
2000
2001
2002
Norðvesturkjördæmi
101
59
61
87
206
92
52
96
92
18
5
4
 
Landið allt
 
597
 
563
 
564
 
475
 
531
 
554
 
417
 
472
 
625
 
1.083
 
1.155
 
460

 

 Heimild: Flugmálastjórn.