Súluritið sýnir hlutfall framlaga í prósentum til samgöngumála í Norðvesturkjördæmi frá 1991 til 2002.

Græni liturinn stendur fyrir tímabilið 1991-1994, rauði fyrir 1995-1998, blái fyrir 1999-2002 og guli fyrir allt þetta tímabil, þ.e. 1991-2002.

Tafla sem sýnir tölurnar sem standa á bak við súluritið hér að ofan. Tölurnar eru á verðlagi 2002 í milljónum króna.

  Vegamál,  þ.e. stofn- og tengivegir
 
 
  Flugmál
  Hafnamál,  þ.e. hafnir og  sjóvarnir     Samgöngumál alls
 
Norðvesturkj. Landið allt  Norðvesturkj. Landið allt    Norðvesturkj. Landið allt Norðvesturkj. Landið allt 
 1991-  1994            7.531   17.130     307   2.198       1.323   4.325          9.161   23.653 
 1995-  1998              4.939     14.750            446     1.975            798     3.295                 6.183     20.020 
 1999-  2002      5.745     18.905            119     3.323       725     3.873                6.589        26.101 
 1991-  2002     18.215     50.786       872     7.496         2.845     11.493               21.933       69.775
 
Heimild: Vegagerðin, Flugmálastjórn og skýrslur samgönguráðherra um framkvæmdir í hafnamálum frá 1991-2001.