Fyrsta myndin sýnir fjölda nemenda í framhaldsskólum í Norðvesturkjördæmi frá 1990 til 2001. Fjöldi skóla sem buðu uppá framhaldsskólanám í kjördæminu árið 2001 voru 6, þar með taldir þrír skólar á háskólastigi.  Framhaldsskólanemendum hefur fjölgað jafnt og þétt í Norðvesturkjördæmi sem og á landinu öllu.

Heimild: Hagstofa Íslands.

Heimild: Hagstofa Íslands.

Í súluritinu fyrir neðan sýnir bláa súlan nemendur á framhaldsskólastigi sem búsettir eru í Norðvesturkjördæmi, en rauða súlan sýnir nemendur í framhaldsskólum í Norðvesturkjördæmi.

Heimild: Hagstofa Íslands.

Í tölum yfir nemendur í framhaldsskólum í kjördæminu eru meðtaldir nemendur sem eiga lögheimili annarsstaðar á landinu. Tölur fyrir árin 1990 og 1995 eiga eingöngu við nemendur í dagsskólum en nemendur í kvöldskólum og fjarnámi eru meðtaldir í tölum fyrir 2001.