Dagana 1.-3. nóvember er í annað sinn haldin, í Vancouver í Kanada, ráðherraráðstefna tveggja ríkjahópa sem eru aðilar að samkomulagi um hafnarríkiseftirlit sem kennd er við París annars vegar og Tokýó hins vegar.

Parísarsamkomulagið er á milli ríkja í Evrópu en Tokýósamkomulagið er á milli nokkurra ríkja í Asíu og við Kyrrahafið og miða við að fækka skipum í umferð sem ekki standast alþjóðakröfur.

Ísland var samþykkt sem aðildarríki Parísarsamkomulagsins árið 2000 en hafði fram að þeim tíma átt aukaaðild að því. Auk Íslands eru Evrópubandalagsríkin, Noregur og nokkur önnur Evrópuríki aðilar að samkomulaginu.

Sturla Böðvarsson situr ráðstefnuna og flutti ávarp í gær. Auk hans sitja ráðstefnuna Raghhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytisins og Sigurbergur Björnsson skrifstofustjóri í samgönguráðuneytinu sem fer með þennan málaflokk.

Í ávarpinu er vísað til þess hversu mikilvægar öruggar siglingar eru fyrir Ísland. Þar kom jafnframt fram að 98% af flutningi til og frá landinu færu sjóleiðina. Af um 350 skipum, sem komu til landsins 2003, voru um 25% eða 82 skoðuð. Þá vísaði samgönguráðherra m.a. til þess að samkvæmt upplýsingum frá alþjóðastofnunum væri nú starf fiskimanna talið einna hættulegast á alþjóðavísu og hvatti aðildarríkin til þess að staðfesta Torremolinos samninginn um öryggi fiskiskipa og STCW-F samninginn um þjálfun og vaktstöður sjómanna á fiskiskipum. Fyrirhugað er að samgönguráðherra skrifi undir ráðherrayfirlýsingu í lok ráðstefnunnar í dag undir yfirskriftinni „Strenghten the Circle of Responsibility“ sem miðar við að styrkja hlutverk og ábyrgð hlutaðeigandi aðila við að framfylgja hafnaríkiseftirliti.