Niðurstöður nefndar um samgöngur yfir Breiðafjörð sem samgönguráðherra skipaði í júní sl. liggja nú fyrir. Nefndinni var annars vegar ætlað að leggja mat á þörfina fyrir flutninga með ferjum á siglingaleið Baldurs og hins vegar að meta nauðsynlega tegund skips til að mæta þeirri þörf.
Í nefndinni sátu:
Kristján Vigfússon, Siglingastofnun Íslands, formaður nefndarinnar.
Pétur Ágústsson, skipstjóri.
Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður.
Sigfús Jónsson, framkvæmdastjóri.
Magnús Valur Jóhannsson, umdæmisstjóri Vegagerðar.
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, viðskiptafræðingur.

Nefndin skilaði af sér meðfylgjandi tillögum til samgönguráðherra um framtíð samgangna yfir Breiðafjörð.

Skýrsla nefndar um samgöngur yfir Breiðafjörð