Nýr umferðarfræðsluvefur var opnaður formlega af Sturlu Böðvarssyni fyrr í dag. 

Gerð vefsins er þáttur í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda, sem stefna að því að fjöldi látinna og alvarlegra slasaðra í umferðinni lækki að jafnaði um 5% á ári að jafnaði.

Umferðarfræðsla í grunnskólum er ein af meginaðgerðum umferðaröryggisáætlunar og hefur samgönguráðuneytið ákveðið að 62 milljónum skuli varið til umferðaröryggisfræðslu í grunnskólum á árunum 2005-2008.

Verkefnið er þegar hafið og síðastliðinn september undirrituðu Umferðarstofa og Grundaskóli á Akranesi samning þess efnis að Grundaskóli verði móðurskóli umferðarfræðslu á grunnskólastigi og öðrum skólum til ráðgjafar á því sviði. Við skólann starfar verkefnisstjóri og teymi kennara sem sinnir umferðarfræðslu sérstaklega. Í störfum þeirra felst meðal annars að skipuleggja og stjórna námskeiðum og fræðslufundum fyrir kennara grunnskóla á landinu öllu. Að auki hefur verið unnið að nýjum umferðarvef, í samstarfi við Námsgagnastofnun, sem nú hefur verið opnaður.

Vefurinn er þrískiptur; krakkavefur fyrir yngstu grunnskólanemendurna, unglingavefur og síðan er vefur sem er ætlaður kennurum og foreldrum.

Gert er ráð fyrir að á vefnum verði í framtíðinni fjölbreytt fræðsluefni við hæfi allra aldursflokka innan grunnskólans, þar á meðal vefleiðangrar, vefrallý og ýmiss konar leikir og þrautir.  Honum er ætlað að vera í sífelldri þróun og verður bætt við námsefni eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

Vefurinn markar ákveðin tímamót í umferðarfræðslu í grunnskólum hér á landi, þar sem fræðslan er nú markvissari en áður. Í könnunum sem gerðar hafa verið kemur í ljós að í mörgum grunnskólum er nánast engin umferðarfræðsla, í allmörgum skólum er einhver fræðsla en alls ekki nógu markviss.  Nokkrir skólar skera sig þó úr í þessum efnum og hafa alltaf sinnt fræðslunni með mikilli prýði. 

Rannsóknarráð umferðaröryggismála (RANNUM) hefur á undanförnum árum veitt nokkra styrki til kannana á stöðu umferðarfræðslu í skólum og einnig til gerðar námsefnis og má segja að hluta þess efnis sem er á umferðarvefnum megi rekja til þeirra styrkja. 

Í kjölfar opnunar vefsins www.umferd.is munu kennarar í Grundaskóla annast kynningu á umferðarfræðslu og halda námskeið fyrir kennara um möguleika vefsins í umferðarfræðslu.  Forráðamenn skóla geta haft samband við Grundaskóla hafi þeir áhuga á að halda námskeið eða fræðslufundi fyrir kennara.

Hér fyrir neðan má sjá þær umferðaröryggisaðgerðir sem unnið er að:


Umferðaröryggisaðgerðir:

Fækkun látinna

Fækkun alvarlegra slasaðra

Fjármögnun 2005-2008

Hraðakstur og bílbeltanotkun

2,5

4,8

687

Leiðbeinandi hraðamerkingar

0,3

0,9

17

Eyðing svartbletta

0,5

2,3

312

Ölvun/fíkniefni við akstur

0,5

2,7

228

Umferðaröryggi í öryggisstjórnun fyrirtækja

0,1

0,6

15

Umferðaröryggi í námsskrá grunnskóla

0,2

1,0

62

Öryggisbeltanotkun í hópbifreiðum

0,0

0,3

16

Forvarnir erlendra ökumanna

0,2

1,2

47

Slysum og óhöppum v. lausagöngu búfjár fækkað með girðingum

0,1

0,7

156

Samtals

4,2

14,5

1.540 m.