Sturla svaraði í gær spurningum Björgvins Sigurðssonar um nokkur mál er varða veginn um Hellisheiði.

Spurningar Björgvins og svör Sturlu eru eftirfarandi:

1. „Eru uppi fyrirætlanir um lýsingu og breikkun vegarins um Hellisheiði?“

Vegagerðin fékk ráðgjafa haustið 2001 að undangengnu útboði, til þess að forhanna veglýsingu frá Breiðholtsbraut að Hveragerði, auk lýsingar á Þrengslavegi. Gerð var kostnaðaráætlun á grundvelli forhönnunar og var áætlaður kostnaður við veglýsingu meðfram Hringveginum milli Breiðholtsbrautar og Hveragerðis um 360 m.kr. og fyrir Þrengslaveg um 150 m.kr. á verðlagi í desember 2001.
Nú í febrúar eru u.þ.b. að hefjast framkvæmdir við breikkun vegarins frá Litlu Kaffistofunni að nýjum mislægum gatnamótum við Þrengslaveg og jafnframt lagður nýr þriggja akreina vegarkafli þaðan og til austurs yfir hraunið, þar sem hann tengist núverandi vegi neðst í Hveradalabrekku. Auk þessa verða aðkoma og tengingar við Litlu Kaffistofuna lagfærðar með tilliti til umferðaröryggis. Samtals er áætlað að þessar framkvæmdir kosti ríflega 400 m.kr.
Í samgönguáætlun fyrir árin 2003 – 2014 er gert ráð fyrir 100 m.kr. fjárveitingu á öðru tímabili (2007 – 2010) og 500 m.kr. á þriðja tímabili (2011 – 2014), sem verja á til breikkunar og endurbóta á veginum. Ekki hefur verið gert ráð fyrir fjármunum til lýsingar á þessari leið í samgönguáætluninni.

 
2. „Hefur ráðuneytið kynnt sér tilboð Orkuveitu Reykjavíkur um lánveitingu til að lýsa veginn og leggja snjóbræðslukerfi í hluta hans?“

Vegagerðinni hefur ekki borist neitt tilboð um slíka lánveitingu til þessara verkefna frá Orkuveitu Reykjavíkur, þó óljósar fréttir hafi verið um það í fjölmiðlum.  Lagning snjóbræðslu í veginn er væntanlega talsvert mikil framkvæmd og snúin og hefur ekki verið skoðuð sérstaklega af Vegagerðinni.

3. „Kemur til greina að mati ráðherra að fara í samstarf við Orkuveitu Reykjavíkur um þessar framkvæmdir?“

Þar sem ekki hefur verið óskað eftir samstarfi og því ekki ljóst í hverju það ætti að felast er ekki hægt að segja neitt til um það á þessari stundu.  Það skal tekið fram að mikið framboð er af lánsfé um þessar mundir og alltaf matsatriði hvort og þá hvar ríkið á að taka lán.