Góð tíðindi á fjarskiptamarkaði

Þessa dagana auglýsa símafyrirtækin mikið. Þau keppa einkum um hylli farsímanotenda og þeirra sem vilja geta notað símann sinn um allt land; jafnt í byggð, í óbyggðum, á þjóðvegakerfinu og á fiskimiðunum við strendur landsins. Þau segja sum frá því að þau séu með ,,stærsta dreifikerfið“ og ánægða viðskiptavini. Þetta eru vissulega ánægjuleg tíðindi fyrir notendur fjarskiptanna og ég vona að ánægja viðskiptavinanna fari vaxandi, bæði með útbreiðsluna og verðið. En hvað er hér á ferðinni?

Lesa meira

Breytingar á starfsháttum Alþingis voru tímabærar

Skömmu fyrir  jól var samþykkt frumvarp til laga um breytingar á lögum um þingsköp Alþingis. Lögin voru samþykkt af  þingmönnum allra flokka nema  Vinstri grænna. Mikill óróleiki virðist hafa skapast innan VG vegna þessar breytinga á þingsköpum ef marka má málflutning þeirra. Í Silfri Egils í lok ársins hafði varaþingmaðurinn Guðfríður Lilja Grétarsdóttir stór orð um vinnubrögð við þessar breytingar. Hún  skrifaði auk þess grein  í Fréttablaðið  þar sem hún segir að ,,síðasta verk þingsins hafi verið að rjúfa þá hefð að sátt sé um þingsköp“.  Þetta eru fullyrðingar sem ekki fá staðist eins og þeir vita sem hafa fylgst með gangi málsins. Vegna   málflutnings og viðbragða þingmanna VG sé ég  ástæðu til þess að gera nokkrar grein fyrir aðdraganda þessa máls og hvernig staðið var að undirbúningi þessara mikilvægu breytinga á þingskaparlögum .
 

Lesa meira

Aukið öryggi í umferðinni er þjóðarnauðsyn

Grein birt í Fréttablaðinu 9. janúar 2008

Þær gleðilegu fréttir hafa verið sagðar í fjölmiðlum að dregið hafi úr slysum á þjóðvegunum og á árinu 2007 hafi banaslysum fækkað verulega. Þessar fregnir eru vissulega jákvæðar því  ökutækjum hefur fjölgað mikið, umferðin hefur aukist hröðum skrefum og flutningar á vegum einnig. 

Lesa meira